Wat is een akte van erfrecht?

Een akte van erfrecht is een notarieel document dat wordt afgegeven wanneer iemand overlijdt. In dit document staat onder meer of de overledene een testament heeft opgesteld, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te handelen.

Met een akte van erfrecht kunnen nabestaanden aantonen dat ze recht hebben op de erfenis. Instellingen of organisaties, zoals banken, makelaarskantoren en pensioenfondsen kunnen om dit bewijs vragen. Een akte van erfrecht wordt ook wel ‘verklaring van erfrecht’ genoemd.