Wat is het erfrecht?

Met het erfrecht worden alle wettelijke regels van het erven bedoeld. In het Burgerlijk Wetboek staat wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Alleen bloedverwanten van de overledene kunnen volgens het erfrecht erven. De bepaling van de erfgenamen gaat via een schema met vier groepen bloedverwanten. Zie: wie zijn mijn bloedverwanten?