Wat is het Centraal Testamentenregister?

In het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Een testament is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is aangemeld bij het CTR.

Een notaris mag namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Ook particulieren mogen nagaan of een overledene een testament heeft. Zij kunnen schriftelijk een aanvraag indienen. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.