Is een codicil hetzelfde als een testament

Is een codicil hetzelfde als een testament? Nee, een codicil is een handgeschreven en ondertekend document waarin staat welke goederen aan wie wordt nagelaten. Het gaat dan niet om geld of onroerende zaken, zoals een huis. Ook mag er in een codicil geen executeur worden aangewezen. U kunt zelf, zonder tussenkomst van een notaris, een…

Lees verder

Wanneer is er sprake van voogdij?

Wanneer is er sprake van voogdij?  Wanneer iemand anders dan de eigen ouders het gezag heeft over een kind is er sprake van voogdij. Dit kan zijn wanneer beide ouders zijn overleden of ontheven zijn uit het gezag. Een voogd wordt benoemd door de kinderrechter en moet meerderjarig zijn, niet onder curatele staan en mag…

Lees verder

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die na iemands overlijden wordt afgegeven. Hierin staat onder meer wie is overleden, met wie hij of zij gehuwd was, of er kinderen zijn, of er sprake is van een testament en wie de erfgenamen zijn. De verklaring is een bewijs…

Lees verder

Wat is een verblijvingsbeding?

Wat is een verblijvingsbeding? Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingscontract waarmee u en uw partner waarmee u samenwoont, beter verzorgd achterlaat. Alle goederen die op jullie naam staan, mogen bij overlijden van de ander bij de langstlevende partner blijven. Dit is met name van belang wanneer er sprake is van een koophuis. Hiermee…

Lees verder

Wat is een tweetrapsmaking?

Wat is een tweetrapsmaking?  Een tweetrapsmaking is een clausule in een testament waarin staat dat de partner erfgenaam is en de kinderen pas aanspraak kunnen maken op de erfenis wanneer beide ouders zijn overleden. Hierdoor hoeft de langstlevende ouder geen erfenis te betalen over de erfenis van de kinderen. De erfbelasting hoeft pas betaald te…

Lees verder

Wat is passeren?

Wat is passeren? Met passeren wordt de formele handeling bij de notaris benoemd. Een (levens)testament is bijvoorbeeld pas rechtsgeldig als deze door de notaris is gepasseerd. De notaris controleert namelijk of de persoon die het testament opmaakt snapt wat er in het testament is opgesteld en of hij of zij het niet onder dwang tekent.…

Lees verder

Wat is een opvullegaat?

Wat is een opvullegaat?  Een opvullegaat is een clausule in een testament waarmee veel erfbelasting kan worden bespaard. Het zorgt ervoor dat je kunt afwijken van de wettelijke verdeling. Deze verdeling houdt in dat zowel de langstlevende partner als de kinderen een gelijk deel van de erfenis ontvangen. Hierdoor moet de langstlevende al bij het…

Lees verder

Wat is onterven?

Wat is onterven?  Het is mogelijk om in een testament wettelijke erfgenamen te onterven. De erfgenamen kunnen dan geen aanspraak maken op een erfenis. U onterft iemand door in een testament andere erfgenamen aan te wijzen of door aan te geven dat iemand niet van u mag erven. Een kind kunt u nooit volledig onterven.…

Lees verder

Wat is een legitimaris?

Wat is een legitimaris? Een legitimaris is iemand die door zijn of haar ouders is onterfd, maar door het erfrecht nog wel recht heeft op een legitieme portie. Een legitieme portie is een deel van de erfenis waar erfgenamen altijd aanspraak op kunnen maken. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u in de regio…

Lees verder