Wat is partnerpensioen?

Wat is partnerpensioen? Partnerpensioen is het pensioen dat levenslang uitgekeerd wordt aan de partner van de overleden deelnemer. Het partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Er is een notarieel samenlevingscontract nodig om een beroep te kunnen doen op het pensioen van uw partner. U hoeft geen erfbelasting te betalen over partnerpensioen. Wel vermindert het pensioen…

Lees verder

Wanneer is iemand mijn partner?

Wanneer is iemand mijn partner? Volgens de wet of de erfbelasting is iemand uw partner wanneer u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u alleen samen met iemand? Dan is deze niet automatisch uw partner.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het…

Lees verder

Wat is een langstlevende testament?

Wat is een langstlevende testament? Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner, samen met de kinderen, erfgenaam. Het langstlevende testament stamt nog uit de tijd van het erfrecht vóór 2003. Toen was de langstlevende partners niet automatisch beschermd door de wet. Nu erft de langstlevende partner de volledig erfenis en kunnen de kinderen…

Lees verder

Hoe werkt kruislings premie betalen?

Hoe werkt kruislings premie betalen?  Als u gehuwd bent, maar niet in gemeenschap van goederen, kunt u overwegen om de premie op uw levensverzekering kruislings te betalen. Dit betekent dat u de premie van uw partners verzekering betaalt en uw partner de premie van uw verzekering. Kortgezegd: u bent de verzekeringsnemer en premiebetaler, maar uw…

Lees verder

Wanneer ben je een fiscaal partner?

Wanneer ben je fiscaal partner? Wanneer u fiscaal partner bent met iemand, kunt u gezamenlijk aangifte doen voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst ziet jullie dan officieel als partners. Bepaalde inkomsten en aftrekposten kunnen dan over beide partners worden verdeeld. Fiscaal partners profiteren zo van voordelen. Wie ziet de Belastingdienst als fiscaal partners? Gehuwden en mensen…

Lees verder

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in?

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in? Wanneer iemand een onderneming erft, moet hij over de waarde van de onderneming belasting betalen. Wanneer de onderneming voortgezet wordt, kan van de bedrijfsopvolgingsregeling gebruik gemaakt worden. Deze regeling houdt in dat je een vrijstelling krijgt van 100% over een ondernemingswaarde van € 1.102.209 (in 2020). Is de onderneming meer…

Lees verder

Wat wordt bedoeld met ANBI-status?

Wat wordt bedoeld met ANBI-status? Sommige stichtingen en verenigingen in Nederland hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst geeft een ANBI-status af wanneer stichtingen met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk aan goede doelen of culturele verenigingen. Schenkingen en nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld…

Lees verder