Wat is een zakelijk gevolmachtigde?

Wat is een zakelijk gevolmachtigde  Een zakelijk, of financieel gevolmachtigde is iemand die de zakelijke belangen van een ander behartigd, omdat diegene daar zelf niet in toe staat is. Denk aan het regelen van bankzaken of het doen van schenkingen Zie ook: wat is een medisch gevolmachtigde? Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u…

Lees verder

Wat is een volmacht?

Wat is een volmacht?  Een volmacht is een schriftelijk verklaring waarmee u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te handelen. Denk aan een executeur of een medisch gevolmachtigde. De volmacht kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Dat wil dus zeggen dat de volmacht ook kan blijken uit het handelen van de volmachtgever. Heeft u…

Lees verder

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?  Vertegenwoordigingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Er kan sprake zijn van een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegdheid of een gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u in de regio en online. De online lezingen kunt u vanaf uw laptop, desktop, tablet of smartphone volgen. Klik op de…

Lees verder

Wat wordt bedoeld met medische wensen?

Wat wordt bedoeld met medische wensen?  Naast een medisch gevolmachtigde, kunt u in uw levenstestament ook uw medische wensen opnemen. Denk aan een euthanasieverklaring of een behandelverbod wanneer u ziek wordt. Door medische wensen in een levenstestament op te nemen, behoudt u als patiënt regie over uw leven. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij…

Lees verder

Wat doet een medisch gevolmachtigde?

Wat doet een medisch gevolmachtigde  De persoon die u in uw levenstestament heeft aangewezen als medisch gevolmachtigde, mag uw medische belangen behartigen als u dat zelf niet meer kan. Deze persoon mag bijvoorbeeld medische informatie over u verstrekken of beslissingen nemen over een medische behandeling. Zie ook: wat is een levenstestament? Meer informatie nodig? Erfrechtplan…

Lees verder

Wat is een levenstestament?

Wat is een levenstestament?  Een levenstestament, of een testament bij leven, is een document waarin staat wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Dit wordt, net als een gewoon testament, door de notaris opgesteld. Dit betekent dat instanties de door u aangewezen persoon moeten erkennen als volmacht. In uw levenstestament…

Lees verder

Wat is een euthanasieverklaring?

Wat is een euthanasieverklaring? Een euthanasieverklaring is een document waarin uw wensen voor levenseinde vastgelegd zijn. U geeft hiermee aan dat onder bepaalde omstandigheden uw leven kunstmatig beëindigd mag worden. Door een euthanasieverklaring in uw levenstestament op te nemen kunnen discussies er problemen worden voorkomen. U kunt bijvoorbeeld ook een euthanasieverbod opleggen. Hiermee verbiedt u…

Lees verder

Wat is een behandelverbod?

Wat is een behandelverbod? Met een behandelverbod kan iemand een medische behandeling bij bepaalde omstandigheden verbieden. Het gaat dan om een levensverlengende behandeling. Het behandelverbod kan worden vastgelegd in een wilsverklaring. Artsen moeten dit verbod dan respecteren. Hierbij moet natuurlijk wel onderzocht worden of de wilsverklaring van de patiënt zelf komt en of de patiënt…

Lees verder