Wat wordt bedoeld met erfstelling?

Wat wordt bedoeld met erfstelling? Wanneer u iemand anders dan de wettelijke erfgenaam wilt benoemen als erfgenaam, kunt u in uw testament een erfstelling zetten. Een erfstelling is dus een bepaling in een testament. Heeft u nog vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op! Naam* E-mailadres* Telefoonnummer* Uw berichtCAPTCHA

Lees verder

Wat is een behandelverbod?

Wat is een behandelverbod? Met een behandelverbod kan iemand een medische behandeling bij bepaalde omstandigheden verbieden. Het gaat dan om een levensverlengende behandeling. Het behandelverbod kan worden vastgelegd in een wilsverklaring. Artsen moeten dit verbod dan respecteren. Hierbij moet natuurlijk wel onderzocht worden of de wilsverklaring van de patiënt zelf komt en of de patiënt…

Lees verder

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in?

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in? Wanneer iemand een onderneming erft, moet hij over de waarde van de onderneming belasting betalen. Wanneer de onderneming voortgezet wordt, kan van de bedrijfsopvolgingsregeling gebruik gemaakt worden. Deze regeling houdt in dat je een vrijstelling krijgt van 100% over een ondernemingswaarde van € 1.102.209 (in 2020). Is de onderneming meer…

Lees verder

Wat wordt bedoeld met ANBI-status?

Wat wordt bedoeld met ANBI-status? Sommige stichtingen en verenigingen in Nederland hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst geeft een ANBI-status af wanneer stichtingen met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk aan goede doelen of culturele verenigingen. Schenkingen en nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld…

Lees verder

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis? De afwikkeling van een erfenis is een lang proces. Allereerst moet bepaald worden wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Vervolgens moeten deze beslissen of ze de erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor…

Lees verder

Wie zijn mijn afstammelingen?

Consumenten willen duidelijke, begrijpelijke taal horen bij een bezoek aan de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB). Uit het onderzoek blijkt dat de gang naar de notaris voor veel mensen nog te hoog is. Ook de prijs is een belangrijke factor.

Lees verder

Wat is een aanvullend legaat?

Wat is een aanvullend legaat? Een aanvullend legaat is een aanvulling op uw testament of het wettelijk erfrecht. Hiermee kun je een geldbedrag of waardevol object nalaten aan een specifiek persoon, een instelling of een goed doel. Het testament hoeft dus niet gewijzigd te worden. Officieel is een aanvullend legaat een extra testament en moet…

Lees verder