Wat zijn partnerschapsvoorwaarden?

Wat zijn partnerschapsvoorwaarden? Partnerschapsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden. Geregistreerde partners kunnen een overeenkomst opstellen met afspraken over de bezittingen en schulden.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het regelen van een goed testament. Wilt u meer weten over erfbelasting en hoe u hier op kunt besparen? Of…

Lees verder

Wat is partnerpensioen?

Wat is partnerpensioen? Partnerpensioen is het pensioen dat levenslang uitgekeerd wordt aan de partner van de overleden deelnemer. Het partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Er is een notarieel samenlevingscontract nodig om een beroep te kunnen doen op het pensioen van uw partner. U hoeft geen erfbelasting te betalen over partnerpensioen. Wel vermindert het pensioen…

Lees verder

Wanneer is iemand mijn partner?

Wanneer is iemand mijn partner? Volgens de wet of de erfbelasting is iemand uw partner wanneer u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u alleen samen met iemand? Dan is deze niet automatisch uw partner.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het…

Lees verder

Wat is het ouderlijk gezag?

Wat is het ouderlijk gezag?  Heeft u het ouderlijk gezag over een kind, dan betekent dat dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast heeft u onderhoudsplicht, beheert u de spullen en het geld en bent u de wettelijke vertegenwoordiger. (adoptie) ouders krijgen vaak automatisch het gezag over een kind.…

Lees verder

Wat is het opvolgersarchief?

Wat is het opvolgersarchief? Het opvolgersarchief is een online archief waarin staat wie de opvolger is van de notaris die uw akte heeft opgemaakt. Deze opvolger neemt alle dossiers over van de betreffende notaris.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het regelen van een goed testament. Wilt u…

Lees verder

Wat is onterven?

Wat is onterven?  Het is mogelijk om in een testament wettelijke erfgenamen te onterven. De erfgenamen kunnen dan geen aanspraak maken op een erfenis. U onterft iemand door in een testament andere erfgenamen aan te wijzen of door aan te geven dat iemand niet van u mag erven. Een kind kunt u nooit volledig onterven.…

Lees verder

Wat is een notariële akte?

Wat is een notariële akte?  Een notariële akte is een document waarin afspraken en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Het is een officieel bewijsstuk waar u altijd op kunt terugvallen. Let wel: een notariële akte is pas rechtsgeldig als het door de notaris is gepasseerd. Voor sommige afspraken is een notariële akte verplicht, zoals een testament.…

Lees verder

Wat is een nalatenschap?

Wat is een nalatenschap?  Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn alle goederen en het geld en de schulden van iemand die is overleden. De nalatenschap wordt verdeeld over de erfgenamen. Wie dat zijn is geregeld in het erfrecht. Met een testament kunt u bepalen of u iemand, anders dan de erfgenamen, iets nalaat. Lees…

Lees verder

Wat is een mentor?

Wat is een mentor?  Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger van zijn cliënt. Wanneer iemand dat zelf niet meer kan, mag een mentor beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de ander. Daarnaast is het een adviseur en vertrouwenspersoon. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.…

Lees verder